TOMASZ O SOBIE

Ekonomista i biegły rewident w Portugalii i w Polsce. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dyrektor finansowy w sektorze IT. Piętnaście lat doświadczenia w międzynarodowych firmach audytorskich i konsultingowych, w Polsce i w Portugalii. Odpowiedzialny za audyty w takich sektorach jak regionalne kasy oszczędnościowe, przemysł, usługi, turystyka, nieruchomości, ochrona zdrowia, ubezpieczenia społeczne i edukacja.

Doradztwo międzynarodowe (w szczególności w relacji Polska–Portugalia-Angola).

Doradztwo przy zakupie nieruchomości i przedsiębiorstw w Portugalii.

Języki: polski, portugalski, angielski, niemiecki – płynnie, rosyjski i hiszpański.